Abilifyและภาวะน้ำหนักเพิ่ม

Abilifyและภาวะน้ำหนักเพิ่ม

ภาวะน้ำหนักเพิ่มเป็นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยในยา Abilify

แต่ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพได้แก่การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะสามารถลดผลข้างเคียงนี้ได้

ผลข้างเคียงที่อันตราย

แจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากคุณประสบกับปัญหาอารมณ์พฤติกรรมหรืออาการดังต่อไปนี้

 • หัวใจเต้นผิดปกติเร็วหรือช้าผิดปกติ
 • หายใจลำบาก
 • แน่นในคอหรือกลืนลำบาก
 • ชัก
 • เจ็บหน้าอก
 • ตาพร่ามัว
 • ไข้สูง
 • ใบหน้าหรือร่างกายกระตุก
 • สับสน
 • เหงื่อออกผิดปกติ
 • ผื่นแพ้คัน
 • ตาหน้าริมฝีปากลิ้นคอมือเท้าข้อเท้าหรือขาบวม
 • ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ